556 725 186
736 627 548
 

informace k přihlášení do školní jídelny, platby

Informace pro nové strávníky

Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování a zaeviduje se v pokladně školní jídelny. Po vyplnění přihlášky si zakoupí obědy dle vlastní potřeby. Zakoupený oběd v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen, cena neodebraného oběda propadá. Pro evidenci ve stravovacím systému strávník obdrží magnetickou nebo čipovou kartu, kterou nezbytně potřebuje k odebrání nebo odhlášení stravy, popř. navolení druhu oběda na následující dny.

Platba za obědy, odhlášení

Obědy žáků a studentů je možno platit v hotovosti nebo inkasem z účtu. Rodiče žáků, kteří se rozhodnou hradit obědy z běžného účtu jakékoli banky nebo sporožirového účtu české spořitelny, podají níže uvedený tiskopis u daného peněžního ústavu a zřídí si povolení k inkasu na naše číslo účtu, které je uvedeno na tiskopise. Poté donesou uvedený tiskopis do pokladny školní jídelny do 15-tého dne před následujícím měsícem, od kterého by začalo inkasování.


Strávníkům se vždy přihlašují jen dny školního vyučování bez prázdnin a dnů ředitelského volna. V případě školních akcí (výletů, exkurzí, soutěží) a nebo návštěvy lékaře a nemoci se obědy odhlašují osobně nebo telefonicky nebo pro uživatele systému estrava také přes internet nejpozději daný den do 8:00 hod.

Prodej obědů pro strávníky platící v hotovosti jsou určeny vždy 2-3 poslední pracovní dny před novým měsícem. Přeplatky z odhlášených obědů vyúčtujeme odečtením od další platby. Žáci a studenti mají kromě potravin cenu oběda dotovanou státem, proto mají nárok na oběd pouze ve dny školního vyučování a první den nemoci a další dny si musí bezpodmínečně odhlásit. V případě, že tak neučiní jsou povinni doplatit rozdíl do plné ceny oběda v ŠJ.

Přihláška ke stravování

​Název Aktualizováno​ Dokument ke stažení​
Přihláška ke stravování ​23.05.2018 .pdf

Souhlas s inkasem

​Název Aktualizováno​ Dokument ke stažení​
Pokyny k inkasní platbě pro vaši banku ​26.01.2014 .pdf
KONTAKT
Školní jídelna Komenského
Komenského 458, 742 58 Příbor

Pokladna
7.00 – 8.00 hod. a 11.00 – 14.00 hod.

Inkasní účet
ČS 0100117871/0800

VÝDEJ JÍDEL
Žáci a studenti
velká jídelna                        11.30 - 14.00 hodin

Dospělí – cizí strávníci
malá jídelna                        11.00 – 14.00 hodin
výdej do jídlonosičů            11.30 – 12.30 hodin


 
 

Přihlásit