556 725 186
736 627 548
 

O JÍDELNĚ

Původní školní jídelna patřící k ZŠ na Jičínské ulici byla zbourána a v roce 1997 byl zahájen provoz v nově postavené školní jídelně na Komenského ulici, která rovněž patřila k ZŠ Jičínská v Příboře. Její kapacita je 1200 uvařených obědů a 24 míst k sezení pro dospělé strávníky v malé jídelně a 140 míst k sezení pro školáky.

V roce 2001 bylo vedením města rozhodnuto o osamostatnění školní jídelny a od 1. 8. 2001 byl zřízen samostatný právní subjekt Školní jídelna Komenského v Příboře, který je příspěvkovou organizací města. V dnešní době školní jídelna stravuje žáky ZŠ Jičínská a studenty Masarykova gymnázia, pracovníky školství (ZŠ, MG, ZUŠ) a cizí strávníky (zaměstnance organizací, firem a občany města).

Jsme moderním zařízením školního stravování
jak vybavením tak službami pro strávníky.

Od páté třídy ZŠ si strávníci mohou vybírat za dvou až tří jídel denně dle aktuálního jídelního lístku, který je k dispozici jak ve školní jídelně tak na internetové stránce jídelny již ve středu na další týden. Pro zájemce je zřízena služba objednávání stravy přes internet. Potřebné informace a údaje pro přístup na internetovou službu www.estrava.cz zájemce obdrží v pokladně ŠJ.

FOTO: Jidelna > 20140101 - Fotografie jídelny
KONTAKT
Školní jídelna Komenského
Komenského 458, 742 58 Příbor

Pokladna
7.00 – 8.00 hod. a 11.00 – 14.00 hod.

Inkasní účet
ČS 0100117871/0800

VÝDEJ JÍDEL
Žáci a studenti
velká jídelna                        11.30 - 14.00 hodin

Dospělí – cizí strávníci
malá jídelna                        11.00 – 14.00 hodin
výdej do jídlonosičů            11.30 – 12.30 hodin


 
 

Přihlásit