556 725 186
736 627 548
 

CENY OBĚDŮ

Do věkových skupin jsou školní strávníci zařazováni na dobu školního roku (období od 1.9. do 31.8.), ve kterém dosahují věku dle skupin daných vyhláškou 107/2005 Sb. A platí pouze náklady na potraviny. Dospělí a cizí strávníci platí plnou cenu oběda.

Ceny školních obědů


Strávníci Kategorie​ Cena za oběd​
 ZŠ ​7 - 10 let ​31 Kč
 ​​ZŠ, SŠ ​11 - 14 let ​33 Kč
 ​ZŠ, SŠ ​15 a více ​35 Kč

Cena obědů u ostatních strávníků


Strávníci​ Cena​
 ​Cizí strávníci do jídlonosiče i na talíř 84 Kč
 ​Cizí strávníci bezlepková dieta ​100 Kč
 

Prodej obědů a platby

Více informací o platbách, přihlášení nebo odhlášení naleznete na stránce Přihlášení, platby.​

KONTAKT
Školní jídelna Komenského
Komenského 458, 742 58 Příbor

Pokladna
7.00 – 8.00 hod. a 11.00 – 14.00 hod.

Inkasní účet
ČS 0100117871/0800

VÝDEJ JÍDEL
Žáci a studenti
velká jídelna                        11.30 - 14.00 hodin

Dospělí – cizí strávníci
malá jídelna                        11.00 – 14.00 hodin
výdej do jídlonosičů            11.30 – 12.30 hodin


 
 

Přihlásit