556 725 186
736 627 548
 

Aktuality

12.01.2016
Oznámení
Miroslava Šamajová
Objednávky - termíny

​Z provozně - technických důvodů jsme schopni zajistit catering (jak na místě tak i "přes ulici") jen v omezeném rozsahu, maximálně 2x v měsíci. 

Objednací termíny se pohybují v půlročním až  ročním předstihu.

V období letních a vánočních prázdnin tyto služby neposkytujeme.

KONTAKT
Školní jídelna Komenského
Komenského 458, 742 58 Příbor

Pokladna
7.00 – 8.00 hod. a 11.00 – 14.00 hod.

Inkasní účet
ČS 0100117871/0800

VÝDEJ JÍDEL
Žáci a studenti
velká jídelna                        11.30 - 14.00 hodin

Dospělí – cizí strávníci
malá jídelna                        11.00 – 14.00 hodin
výdej do jídlonosičů            11.30 – 12.30 hodin


 

Přihlásit